Facebook Rekommendationer & recensioner (Sverige)

399.00kr

Beställ rekommendationer & recensioner på Facebook av Boostamig.

Med hjälp av oss så hjälper vi er att höja betyget på er Facebook sida genom att leverera rekommendationer & recensioner med 5 stjärnor.

Kommentarerna är skrivna på Svenska från Svenska användare.

  • Beställningen levereras inom 5 arbetsdagar
  • Bestäm själv vad användarna ska kommentera

Beställ från 2-50 st rekommendationer.

Ange länken till Facebook-gruppen dit rekommendationerna ska levereras. Skriv sedan 1 kommentar per rekommendation i fältet nedanför. Beställs 5 rekommendationer ska du alltså skriva 5 unika textrader. Skrivs fler kommentarer än antal beställt så tar vi dom först skrivna kommentarerna