Tripadvisor rekommendationer

399.00kr

Nu har du möjlighet att beställa rekommendationer på Tripadvisor.

Boostamig erbjuder rekommendationer och kommentarer allt från 1-5 stjärnor

Rekommendationerna och kommentarerna levereras av användare världen över. Främst från Europa, USA, Canada och Autralien.
Vi kan ej garantera att Svenska användare kommenterar så vi rekommenderar att kommentarerna som ska levereras är skrivna på Engelska.
Det resulterar ändå i en boost på Tripadvisor för att få högre poäng.

Beställ genom att välja antal stjärnor i fältet nedanför.

Skriv sedan 1 kommentar per rad i fältet nedanför. Beställer du 5 rekommendationer ska du alltså skriva 5 unika kommentarer 1 per rad. Skrivs fler än antal beställt så levereras dom 5 första kommentarerna.

Välj sedan antalet längst ner. Vi kan som minst leverera 5 rekommendationer per beställning och som mest 1000 st.

Beställningen levereras inom 5 arbetsdagar.