Hur Fungerar Instagram-algoritmen? Här Är Din Korta Guide För 2023.

Sociala medier guide

Instagram-algoritmen är en uppsättning processer som Instagram använder för att förstå vad användare gillar. Detta hjälper plattformen att visa människor innehåll som de är mest intresserade av.

Instagram-algoritmen är viktig för användare eftersom den säkerställer att de ser innehåll som de har störst chans att vara intresserade av. Detta innebär att användarna kan njuta av en mer personlig och relevant upplevelse på plattformen.

Key Takeaways

  • Instagram-algoritmen används för att skräddarsy innehållet till varje användares intressen baserat på tidigare interaktioner.
  • För att synas i Instagram-algoritmen är det viktigt att skapa engagerande och relevant innehåll som lockar användare till interaktion.
  • Användargenererat innehåll har en betydande påverkan på Instagram-algoritmen genom att främja ökad användarinteraktion och skapa en starkare gemenskap mellan varumärket och dess följare.
  • Att skapa kvalitativt innehåll som tilltalar en specifik målgrupp och använda hashtags strategiskt kan öka inläggets synlighet i användares flöden.
  • Mätning och analys av innehållsprestation är avgörande för att optimera och förbättra strategin samt anpassa sig till förändringar i Instagram-algoritmen.

Instagram-algoritmens effekt på innehåll

I Instagram-algoritmen gynnas varierande typer av innehåll för att skapa en djupare och mer engagerande användarupplevelse. Först och främst gynnas innehåll av hög kvalitet, vilket inkluderar välkomponerade bilder och engagerande videor. Därefter prioriteras innehåll som skapar betydande interaktioner, såsom likes, kommentarer och delningar, då det signalerar relevans och användarintresse. Strukturerade och meningsfulla bildtexter samt strategisk användning av hashtags ’favoriseras av algoritmen eftersom det ökar innehållets synlighet. Slutligen beaktas konsistensen i publiceringen, vilket innefattar regelbundna och varierande inlägg för att hålla åskådarna engagerade.

Vilka typer av innehåll gynnas av Instagram-algoritmen?

För att maximera inverkan på Instagram-algoritmen för 2023, är det viktigt att skapa en mångsidig innehållsstrategi som inkluderar estetiskt tilltalande foton, engagerande videoklipp och autentisk användargenererat innehåll. Användarvänliga och genomtänkta bildtexter är avgörande för att förbättra inläggens synlighet, medan inkludering av uppmuntrande interaktioner såsom frågor och svar, omröstningar och tävlingar kan öka engagemanget. Att skapa kvalitativt innehåll som tilltalar en specifik målgrupp och använda hashtags strategiskt kan öka inläggets synlighet i användares flöden.

Hur påverkar Instagram-algoritmen användarens feed?

Instagram-algoritmens förändringar påverkar användarens flöde genom att skräddarsy innehållet för varje individ, med syftet att maximera engagemang och användarupplevelsen. Genom att analysera användarens beteende och intressen, anpassar algoritmen flödet så att det visar mest relevanta och intressanta inlägg för varje individ. Detta leder till högre engagemang och längre sessionstid på plattformen när användarna kan upptäcka innehåll som bäst tilltalar deras intressen. Genom att förstå och anpassa sig till användarnas preferenser, skapar Instagram-algoritmen ett mer personligt och givande användarbaserat flöde.

Hur fungerar Instagram-algoritmen? Kort guide för 2023. - Förstå Instagram-algoritmens grundläggande principer - Hur fungerar Instagram-algoritmen? Kort guide för 2023.

Förstå Instagram-algoritmens grundläggande principer

Instagram-algoritmen styr vad användarna ser i sina flöden och upptäckssidor. Vanligtvis rangordnar algoritmen innehåll baserat på användarens tidigare interaktioner.

Med användarens interaktioner undersöker algoritmen vilket innehåll som kan vara mest intressant för dem och rankar det högre i deras flöden. Huvudpunkten är att algoritmen använder sig av användarens tidigare beteenden för att anpassa innehållet och göra det mer relevant och engagerande för varje individ.

Hur fungerar Instagram-algoritmen?

Instagram-algoritmen fungerar genom att använda flera faktorer för att skräddarsy innehållet till varje användares intressen. Algoritmen rankar innehåll baserat på tidigare interaktioner såsom likes, kommentarer, delningar och sparade inlägg.

Dessutom beaktar den information om själva inlägget och personen som har postat Det. Algoritmen övervakar också användarens beteende och preferenser på plattformen för att leverera relevant innehåll i deras flöden och upptäckssidor.

Vilka faktorer påverkar Instagram-algoritmen?

Flera faktorer påverkar Instagram-algoritmen, inklusive användarens aktivitet i flödet, innehållets popularitet och relevans, det inläggande kontots popularitet samt användarens beteende på plattformen som en helhet. Användarens interaktioner, inläggets popularitet och relevans för användaren, samt tidigare beteende påverkar starkt hur algoritmen levererar och rankar innehåll till varje individ.

Därför är det viktigt för användare och företag att skapa engagerande innehåll som genererar positiva interaktioner för att vara synliga och framträdande i användarnas flöden och upptäckssidor.

Optimering av innehåll för Instagram-algoritmen

Hur kan du utforma innehåll för att synas i Instagram-algoritmen?

För att synas i Instagram-algoritmen är det viktigt att skapa engagerande och relevant innehåll som lockar användare till interaktion. Börja med att skapa attraktiva visuals som sticker ut och fångar användarens uppmärksamhet i det överflöd av innehåll på plattformen. Använd meningsfulla hashtags och placera dem strategiskt för att öka synligheten för dina inlägg. Vidare är konsekvent publicering av nytt och mångsidigt innehåll en nyckelkomponent för att synas i användares flöden.

För att optimera innehållets synlighet är det viktigt att förstå den målgrupp du riktar dig till och anpassa ditt innehåll efter deras intressen och beteenden. Genom att erbjuda mervärde och att vara autentisk i ditt innehåll kan du bygga trovärdighet och engagera din publik. Avkoda Instagram Analytics för att förstå vilket innehåll som fungerar bäst och anpassa din strategi därefter.

En trendig taktik är att använda Instagram Stories och Reels för att skapa filmiskt innehåll som är fördelaktigt enligt den senaste algoritmen. Genom att använda rörliga bilder och interaktiva element kan du engagera din publik på ett djupare och mer underhållande sätt, vilket är attraktivt i Instagrams algoritm.

En del av att utforma innehåll för synlighet i Instagram-algoritmen innebär att testa och anpassa – utvärdera och förbättra dina strategier baserat på kontinuerlig analys av resultat och användarbeteenden.

Vilka strategier fungerar bäst för att optimera innehåll på Instagram?

För att optimera innehåll på Instagram och öka dess synlighet bör du använda en diversifierad hashtag-strategi för att nå ut till olika segment av användare. Skapa unika och specifika hashtags som är relevanta för ditt innehåll och din målgrupp, samtidigt som du inkluderar populära och bredare använda hashtags för att maximera räckvidden.

Visuell kvalitet är avgörande – se till att dina bilder och videos är av hög kvalitet med lockande komposition och fängslande estetik. Instagrams algoritm belönar kvalitet och engagerande visuals genom att prioritera dem i användares flöden.

Att bygga gemenskap runt ditt innehåll är en framgångsrik strategi. Genom att interagera med dina följare, svara på kommentarer och DMs och aktivt delta i samtal, kan du skapa en lojal följarskara och öka din synlighet.

Genom samarbete och influencer-marknadsföring kan du nyttja andras följarskaror för att nå en bredare publik och öka din egen synlighet. Vidare kan sponsrade inlägg och annonser vara effektiva sätt att få ditt innehåll att nå ut till en större målgrupp.

En viktig strategi är att skapa innehåll som inspirerar till handlande – inkludera tydliga Call-to-Actions som uppmanar användare att engagera sig med ditt innehåll genom likes, kommentarer, delningar och klick på länkar. Detta bidrar till att öka innehållets relevans och synlighet i algoritmen.

Slutligen är det viktigt att mäta och analysera din innehållsprestation för att kontinuerligt optimera och förbättra din strategi samt anpassa dig till förändringar i Instagram-algoritmen.

StrategiBeskrivning
Diversifierad HashtagsAnvänd unika och bredare hashtags för att öka räckvidden och nå ut till olika segment av användare.
Visuell KvalitetSkapa högkvalitativa visuals med lockande komposition och estetik för att öka synligheten i algoritmen.
GemenskapsbyggandeInteragera aktivt med följare, svara på kommentarer och delta i samtal för att skapa en lojal följarskara.
Samarbeten & InfluencersUtöka din räckvidd genom samarbeten och influencer-marknadsföring för ökad synlighet.
Call-to-ActionsAnvänd tydliga uppmaningar till handling för att öka interaktionen och synligheten för ditt innehåll i algoritmen.
Mätning & AnalysKontinuerlig analys av innehållsprestation för att optimera och förbättra din strategi utifrån relevanta data.

Användargenererat innehåll och Instagram-algoritmen

Hur påverkar användargenererat innehåll Instagram-algoritmen?

Användargenererat innehåll har en betydande påverkan på Instagram-algoritmen eftersom det främjar ökad användarinteraktion med varumärket. När kunder engagerar sig, är de mer benägna att prioriteras av algoritmen, vilket resulterar i ökad synlighet för innehållet på plattformen.

Algoritmen identifierar användargenererat innehåll som autentiskt och relevant för användarna, vilket i sin tur leder till en ökad exponering av sådant innehåll i användares flöden.

Användargenererat innehåll påverkar också algoritmen genom att skapa en starkare gemenskap och relation mellan varumärket och dess följare. När användarna delar sina egna upplevelser och intryck av varumärket skapas en miljö av förtroende och äkthet, vilket i sin tur påverkar hur algoritmen prioriterar och visar innehållet för andra användare.

Genom att uppmuntra användargenererat innehåll kan varumärken skapa en positiv cykel av engagemang och interaktion som gynnar både användarna och algoritmen, vilket leder till ökad synlighet och tillväxt på plattformen.

Vilka fördelar finns med användargenererat innehåll när det gäller Instagram-algoritmen?

Fördelarna med användargenererat innehåll i relation till Instagram-algoritmen är mångfacetterade och innefattar autenticitet, tillit, ökad räckvidd och engagemang. Användargenererat innehåll anses ofta vara mer autentiskt och trovärdigt eftersom det kommer direkt från verkliga användare och kunder.

Genom att innefatta sådant innehåll kan varumärken bygga upp trovärdighet och främja förtroende bland sin målgrupp, då det uppfattas som opartiskt och genuint.

Den autentiska naturen av användargenererat innehåll underlättar skapandet av en genuin anknytning till följarna, vilket i sin tur kan öka varumärkets synlighet på plattformen. Algoritmen gynnar ofta autentiskt innehåll som genererar betydande användarinteraktion, vilket leder till ökad exponering och spridning av varumärkets budskap.

Ytterligare fördelar inkluderar utökad räckvidd till potentiella nya användare, skapande av en starkare samhörighet med befintliga följare, och ökat engagemang som kan märkligt påverka hur algoritmen prioriterar och visar innehåll i användarnas flöden.

Att främja användargenererat innehåll på Instagram kan därför vara avgörande för varumärken som siktar på att öka sin närvaro och påverkan på plattformen.

Använta Instagram Stories och IGTV i relation till Instagram-algoritmen

Hur påverkar Instagram Stories och IGTV Instagram-algoritmen?

Instagram Stories och IGTV påverkar Instagram-algoritmen genom att prioritera innehållet från konton som användaren interagerar mest med. Istället för att fokusera på det specifika innehållet i en story, väger algoritmen in parametrar som visningshistorik för att anpassa användarupplevelsen. Detta innebär att innehåll från konton som användaren regelbundet interagerar med har ökad synlighet i deras feeds.

Ytterligare faktorer som påverkar Instagram-algoritmen inkluderar frekvensen av visningar, interaktioner och intressen hos användaren. Algoritmen strävar efter att skapa en personlig anpassad upplevelse genom att prioritera konton och innehåll som matchar användarens preferenser och beteende.

Att skapa engagerande och relevant innehåll för Instagram Stories och IGTV är avgörande för att påverka algoritmen positivt. Genom att använda funktioner som polls, frågor och GIF:ar kan konton öka interaktionen och engagemanget, vilket i sin tur kan leda till bättre synlighet i användarnas flöden.

Enligt Instagram är regelbundenhet och kvalitet viktiga faktorer för att påverka algoritmen. Genom att kontinuerligt publicera kvalitetsinnehåll som passar användarens intressen, kan konton öka chanserna att synas högre i användarnas flöden och därmed öka sin räckvidd och engagemang.

För att maximera synlighet och engagemang, är det också viktigt att använda relevant och engagerande #hashtags samt platstaggar i Instagram Stories och IGTV. Genom att inkludera populära och relevanta taggar kan konton öka sina chanser att synas för en bredare publik och driva mer interaktion.

En varierad och välgjord användning av Instagram Stories och IGTV kan bidra till att skapa en mer dynamisk och intressant användarupplevelse, vilket kan resultera i ökad interaktion och synlighet för olika typer av innehåll i användarnas flöden. Genom att använda olika format och kreativa tillvägagångssätt kan konton öka sin synlighet och engagemang över tiden.

Följande tabell sammanfattar några nyckelrekommendationer för att effektivt utnyttja Instagram Stories och IGTV med tanke på Instagram-algoritmen:

RekommendationBeskrivning
Skapa regelbundet innehållKontinuerlig publicering av högkvalitativt och engagerande innehåll för att upprätthålla användarintresse och synlighet.
Använd relevant innehåll och taggarInkludera relevanta #hashtags och platstaggar för att öka synligheten och tiltala en bredare publik.
Använd interaktiva funktionerAnvänd interaktiva funktioner som polls, frågor och GIF:ar för att öka användarinteraktionen och engagemanget.
Variera innehållsformatUtforska olika innehållsformat och kreativa tillvägagångssätt för att skapa en dynamisk användarupplevelse.

Genom att integrera dessa rekommendationer i Instagram Stories och IGTV-strategin kan konton öka sina chanser att påverka algoritmen positivt och maximera sin synlighet och engagemang på plattformen.

Hur fungerar Instagram-algoritmen? Kort guide för 2023. - Annonsering på Instagram och dess relation till Instagram-algoritmen - Hur fungerar Instagram-algoritmen? Kort guide för 2023.

Annonsering på Instagram och dess relation till Instagram-algoritmen

Hur påverkar annonsering på Instagram Instagram-algoritmen för organiskt innehåll?

När det gäller hur annonsering på Instagram påverkar Instagram-algoritmen för organiska inlägg, är det viktigt att notera att Instagram prioriterar betald annonsering genom att minska organisk räckvidd för icke-annonserat innehåll. När du främjar ett inlägg ser algoritmen det som en sponsrad post och kan därför visa den för färre personer organiskt.

Detta innebär inte att organiska inlägg helt försvinner, men det kan innebära att de inte når ut till lika många användare som tidigare.

Vilka bästa praxis gäller för att integrera annonser med Instagram-algoritmen?

För att integrera annonser med Instagram-algoritmen på bästa sätt är det viktigt att skapa annonser som passar in naturligt med det organiska flödet. Att hålla annonserna autentiska och engagerande kan hjälpa till att öka deras prestanda.

Dessutom är det avgörande att använda riktad annonsering korrekt för att nå ut till rätt målgrupp på Instagram. Genom att skapa målgruppsanpassade annonser kan man öka chansen att de visas för användare som är mer benägna att interagera med dem.

Det är också viktigt att regelbundet analysera annonsprestanda och anpassa strategin för att optimera resultatet.

Hur fungerar Instagram-algoritmen? Kort guide för 2023. - Mätning av framgång på Instagram med hjälp av Instagram-algoritmen - Hur fungerar Instagram-algoritmen? Kort guide för 2023.

Mätning av framgång på Instagram med hjälp av Instagram-algoritmen

Vilka metoder kan användas för att mäta framgång på Instagram med tanke på Instagram-algoritmen?

När vi talar om att mäta framgång på Instagram med tanke på Instagram-algoritmen, finns det flera metoder som kan vara till nytta. Först och främst är det viktigt att fokusera på engagemang från följarna. Detta kan mätas genom att analysera antalet likes, kommentarer och delningar för varje inlägg. Det är också av stor betydelse att granska räckvidd, vilket visar hur många personer som har exponerats för ditt innehåll. Dessutom är det användbart att mäta impressions, vilket representerar det totala antalet gånger ditt inlägg har presenterats för användare. Slutligen kan konverteringsgraden vara ett väsentligt mätinstrument för att bedöma framgång, då det visar huruvida ditt innehåll leder till önskad aktivitet, såsom webbplatsbesök eller produktköp.

Vilken typ av data och statistik är relevant för att utvärdera innehållsframgång på Instagram med hänsyn till Instagram-algoritmen?

För att utvärdera innehållsframgång på Instagram med hänsyn till Instagram-algoritmen är det avgörande att analysera specifika typer av data och statistik. Först och främst är engagemangsdata (likes, kommentarer, delningar) avgörande för att bedöma hur väl ditt innehåll resoneras med din målgrupp. Sedan är det väsentligt att granska räckviddsdata för att förstå hur många personer som faktiskt såg ditt inlägg. Vidare kan impressionsstatistik ge insikt i hur väl ditt innehåll sprids på plattformen. Dessutom kan konverteringsdata vara oerhört viktig för att mäta vilken påverkan ditt innehåll har på önskade handlingar och resultat. Genom att sammanställa och analysera denna data kan man få en holistisk förståelse för innehållsframgången på Instagram, med hänsyn till Instagram-algoritmen.

Analys av Instagram-algoritmens utveckling över tid

Under de tidigare åren har Instagram-algoritmen genomgått en betydande förändring från att ursprungligen visa inlägg i kronologisk ordning till att 2024 ha utvecklats till ett sofistikerat system. Tidigare var algoritmen enklare och visade inlägg i den ordning de skapades.

Numera är det dock en komplex process där Instagram använder olika signaler och förutsägelser för att visa användarna det innehåll som de bryr sig mest om.

Hur har Instagram-algoritmen förändrats under tidigare år?

Under tidigare år har Instagram-algoritmen utvecklats från att vara enkelt kronologiskt till att bli en sofistikerad detektiv av användares preferenser och intressen. Denna förändring har förbättrat användarupplevelsen genom att anpassa innehållet för att matcha varje användares unika intressen och beteenden.

Genom att ständigt justera och finjustera signaler och förutsägelser har algoritmen utvecklats för att bli mer precisionsorienterad och skräddarsydd för varje användare.

Algoritmen har gått från att vara en generell visningsordning till att bli mer fokuserad på att visa det mest relevanta innehållet för varje individ. Detta har skapat en mer engagerande och personlig användarupplevelse för Instagram-användare runt om i världen.

Vilka förutsägelser och trender finns för Instagram-algoritmen i framtiden?

Framtida förutsägelser för Instagram-algoritmen inkluderar en ännu mer hyper-personaliserad användarupplevelse med ökad precision och träffsäkerhet. Algoritmen förväntas fortsätta att anpassa sig efter användarnas beteenden och preferenser för att leverera innehåll som verkligen intresserar dem.

Trender för Instagram-algoritmen i framtiden indikerar en ökad betoning på autentiskt och genuint innehåll som främjar verklig interaktion och engagemang. Det förväntas att algoritmen kommer att premiera innehåll av hög kvalitet som genererar meningsfulla samtal och gemenskap.

Dessutom förväntas Instagram-algoritmen fortsätta att utvecklas för att uppmuntra mångfald och inkludering genom att visa en bredare variation av innehåll för att spegla användares olika intressen och bakgrunder.

Framtida trender för Instagram-algoritmen kan även innefatta ökad transparens kring innehållsprioritering och bättre verktyg för skapare och företag för att optimera sin närvaro på plattformen.

FaktorerBeskrivning
AnvändarbeteendeAlgoritmen anpassar sig efter individers intresse
KvalitetsinnehållPremierar autentiskt och genuint innehåll
TransparensÖkad klarhet kring innehållsprioritering

Att hålla sig uppdaterad om Instagram-algoritmens förändringar

Källor och Resurser för UppdateringarSätt att Anpassa sig till Förändringar
Instagrams officiella blogg och sociala medieprofilerUppmuntra engagemang genom frågeställningar och tävlingar
Ledande marknadsföringspublikationer och bloggarUppdateringar om senaste algoritmiska förändringarna
Branschforum och grupperSkapa konsekvent högkvalitativt innehåll
Följa influencers och relaterade profilerAnpassning till förändringar i målgruppens intressen

Fördjupning i Instagram-algoritmens påverkan på olika användarkonton

Instagram-algoritmen påverkar olika användarkonton på olika sätt, vilket ger olika typer av användare olika resultat. För influencers, är det viktigt att skapa engagerande innehåll och följa trender för att behålla sin publik. Ständig interaktion med följare och användning av relevanta hashtags är avgörande för att synas i influencers feed.

Influencers

För influencers är det nödvändigt att förstå att Instagram-algoritmen prioriterar innehåll som skapar *engagemang bland användare. Detta innebär att det inte bara handlar om att ha många följare, utan att skapa innehåll som genererar kommentarer, dela och gillamarkeringar. Att använda olika medieformat, som bilder, Stories och Reels, kan också öka synligheten i feeden.*

Vidare är det viktigt för influencers att följa trender och anpassa sitt innehåll därefter. Att regelbundet dela inlägg och interagera med följare genom kommentarer och direct messages kan förbättra ens konsekvens i feeden.

Företagskonton

Företagskonton har en unik påverkan av Instagram-algoritmen. Med det rätta innehållet och en effektiv *marknadsföringsstrategi kan företagskonton dra nytta av Instagram-algoritmen för att nå sin specifika målgrupp.*

Instagram-algoritmen prioriterar innehåll som kan generera conversion, det vill säga leda till ett önskat beteende såsom att köpa en produkt, anmäla sig till en tjänst eller besöka en webbplats. Därför är det viktigt för företagskonton att fokusera på *konverteringsdrivet innehåll.*

Användandet av företagskontons Instagram Stories kan också vara en effektiv strategi för att engagera användare och öka synligheten. Att använda shoppingfunktioner och produktmarkeringar i inlägg kan också vara fördelaktigt för företagskonton för att underlätta köpprocessen för användarna.

Privatpersoner

För privatpersoner handlar Instagram-algoritmen främst om interaktion. Att *engagera sig med vänner och följare genom gilla-markeringar, kommentarer och delningar kan öka synligheten för ens inlägg.*

Att använda *olika medieformat såsom foton, videos och Stories kan ge en bättre chans att synas i feeden. Också att vara aktiv på Instagram genom att posta regelbundet och använda relevanta hashtags kan öka chansen att ens innehåll når fler användare.*

Sammanfattning

Summa summarum, Instagram-algoritmen har anpassat sig för att gynna engagemang och relevans. För influencers handlar det om att skapa engagerande innehåll och följa trender, medan företagskonton bör fokusera på konverteringsdrivet innehåll. För privatpersoner är nyckeln till effektiv synlighet att interagera och vara aktiv på plattformen.

Så här utmanar du Instagram-algoritmen

Instagram-algoritmen kan vara en knepig varelse att bemästra, men vill du utmana den till fullo? Här är några strategier för att ta dig an detta äventyr och kanske till och med vinna!

Vad händer om du försöker utmana Instagram-algoritmen?

Om du försöker utmana Instagram-algoritmen kan du uppleva en kämpig resa. Ditt innehåll kan få låg räckvidd och begränsad synlighet. Men om du är modig nog att ta på dig detta uppdrag kan du även lära dig så mycket om hur algoritmen fungerar och vad som krävs för att övervinna dess utmaningar.

Vilka risker och fördelar finns om man försöker bryta mot Instagram-algoritmen?

Att bryta mot Instagram-algoritmen kan innebära vissa risker såsom minskad exponering och följarantal. Å andra sidan kan det också erbjuda fantastiska fördelar såsom ökad insikt i hur du kan skapa engagerande innehåll, vilket i sin tur kan hjälpa dig att växa och utvecklas som en Instagram-skicklighet. Den som vågar kan vinna!

RiskerFördelar
Minskat synlighetÖkad insikt
Minskad exponeringUtvecklingsmöjligheter
Färre följareSkapar engagemang

Conclusion

Instagram-algoritmen fungerar genom att använda flera faktorer för att skräddarsy innehållet till varje användares intressen. Algoritmen rankar innehåll baserat på tidigare interaktioner såsom likes, kommentarer, delningar och sparade inlägg.

Dessutom beaktar den information om själva inlägget och personen som har postat Det.

Algoritmen övervakar också användarens beteende och preferenser på plattformen för att leverera relevant innehåll i deras flöden och upptäckssidor.

Flera faktorer påverkar Instagram-algoritmen, inklusive användarens aktivitet i flödet, innehållets popularitet och relevans, det inläggande kontots popularitet samt användarens beteende på plattformen som en helhet. Användarens interaktioner, inläggets popularitet och relevans för användaren, samt tidigare beteende påverkar starkt hur algoritmen levererar och rankar innehåll till varje individ.